คำนวณ แคลอรี่ที่ต้องลด

จะลดน้ำหนัก ต้องขาดแคลอรี่เท่าไหร่