ท่าสควอท Squat
ท่านี้ช่วยกระชับก้น และต้นขาได้ดีมาก

ออกกำลังกายท่า สควอท squat กระชับก้น

ออกกำลังกายท่า สควอท squat กระชับก้น

ออกกำลังกายกระชับสัดส่วนโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ ท่าที่1 Chair Pose Squat

ออกกำลังกายกระชับสัดส่วนโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ ท่าที่1 Chair Pose Squat

11frog-squat10dumbbell-squat13aspire-dbsquat

Skater-Squats

Skater-Squats

Wall-Squats-with-Ball

Wall-Squats-with-Ball

ท่าสควอทขากว้าง Wide Leg Squats with Dumbbell

ท่าสควอทขากว้าง Wide Leg Squats with Dumbbell

Single-Leg-Squats-with-Chair

Single-Leg-Squats-with-Chair