โปรตีนในอาหาร

สรุปปริมาณ โปรตีนในอาหาร คัดมาเฉพาะที่คนไทยเราหาทานได้ง่ายๆ สำหรับผู้ที่ต้องคำนวณแคลอรี่ และปริมาณ โปรตีนในอาหาร

แคลอรี่ และ โปรตีนในอาหาร กลุ่มเนื้อสัตว์

อาหาร ปริมาณ พลังงาน โปรตีน
อกไก่ 15 กรัม (1ช้อนโต๊ะ) 25 แคลอรี่ 4.7 กรัม
เนื้อสันในหมู 15 กรัม (1 ช้อนโต๊ะ) 22 แคลอรี่ 3.9 กรัม
ปลาแซลมอน 15 กรัม (1 ช้อนโต๊ะ) 21 แคลอรี่ 3.5 กรัม
เนื้อกุ้ง 15 กรัม (1 ช้อนโต๊ะ) 18 แคลอรี่ 3.4 กรัม
เนื้อวัว 15 กรัม (1 ช้อนโต๊ะ) 18 แคลอรี่ 3.5 กรัม
ไข่ไก่ ทั้งฟอง 1ฟอง 50 กรัม 72 แคลอรี่ 6.3 กรัม
ไข่ไก่ (เฉพาะไข่ขาว) 1 ฟอง 17 แคลอรี่ 3.6 กรัม
ไข่ไก่ (เฉพาะไข่แดง) 1 ฟอง 55 แคลอรี่ 2.7 กรัม
ไข่มดแดง 16.7 กรัม (1 ช้อนโต๊ะ) 14.3 แคลอรี่ 1.37 กรัม

.

แคลอรี่ และ โปรตีนในอาหาร กลุ่มอาหารกระป๋อง

อาหาร ปริมาณ พลังงาน โปรตีน
ปลาราดพริก กระป๋อง 1 กระป๋อง 480 แคลอรี่ 47 กรัม
ปลาป่นอบแห้ง 7กรัม (1 ช้อนโต๊ะ) 30 แคลอรี่ 5 กรัม
ทูน่ากระป๋อง สเต็ก ในน้ำแร่ 1 กระป๋อง 175 แคลอรี่ 40 กรัม
ทูน่ากระป๋อง สเต็ก ในน้ำเกลือ 4 1 กระป๋อง 210 แคลอรี่ 49 กรัม
ทูน่ากระป๋อง สเต็ก ในน้ำมันถั่วเหลือง 1 กระป๋อง 245 แคลอรี่ 45.5 กรัม
ทูน่ากระป๋อง แซนวิช ในน้ำแร่ 1 กระป๋อง 630* แคลอรี่ 35 กรัม
ทูน่ากระป๋อง แซนวิช ในน้ำเกลือ 1 กระป๋อง 210 แคลอรี่ 49 กรัม
ทูน่ากระป๋อง แซนวิช ในน้ำมันถั่วเหลือง 1 กระป๋อง 330 แคลอรี่ 36 กรัม

.

แคลอรี่ และ โปรตีนในอาหาร กลุ่มปลา

อาหาร ปริมาณ พลังงาน โปรตีน
ปลาดุก 15 กรัม (1 ช้อนโต๊ะ) 17 แคลอรี่ 3.5 กรัม
ปลาตะเพียน 15 กรัม (1 ช้อนโต๊ะ) 17 แคลอรี่ 3.3 กรัม
ปลากระบอก 15 กรัม (1 ช้อนโต๊ะ) 18 แคลอรี่ 3.1 กรัม
ปลาช่อน 15 กรัม (1 ช้อนโต๊ะ) 17 แคลอรี่ 3.1 กรัม
ปลาทู 15 กรัม (1 ช้อนโต๊ะ) 21 แคลอรี่ 3 กรัม
ปลาแป้น 15 กรัม (1 ช้อนโต๊ะ) 13 แคลอรี่ 2.9 กรัม
ปลาเก๋า 15 กรัม (1 ช้อนโต๊ะ) 12 แคลอรี่ 2.9 กรัม
ปลาทรายแดง 15 กรัม (1 ช้อนโต๊ะ) 12 แคลอรี่ 2.8 กรัม
ปลาตาเดียว 15 กรัม (1 ช้อนโต๊ะ) 11 แคลอรี่ 2.7 กรัม
ปลาไส้ตัน 15 กรัม (1 ช้อนโต๊ะ) 11 แคลอรี่ 2.7 กรัม
ปลากราย 15 กรัม (1 ช้อนโต๊ะ) 13 แคลอรี่ 2.6 กรัม
ปลาหมอไทย 15 กรัม (1 ช้อนโต๊ะ) 2.6 กรัม
ปลาสวาย 15 กรัม (1 ช้อนโต๊ะ) 38 แคลอรี่ 2.3 กรัม
 ปลาหมึกกล้วย  15 กรัม (1 ช้อนโต๊ะ)  10 แคลอรี่  2.3 กรัม
ปลาเนื้ออ่อน 15 กรัม (1 ช้อนโต๊ะ) 12 แคลอรี่ 2.2 กรัม

.

.

แคลอรี่ และ โปรตีนในอาหาร กลุ่มแมลง (สด)

อาหาร ปริมาณ พลังงาน โปรตีน
จิ้งโกร่ง  100 กรัม 188 แคลอรี่ 17.5 กรัม
จิ้งหรีด  100 กรัม 133 แคลอรี่ 18.6 กรัม
ดักแด้ไหม  100 กรัม 152 แคลอรี่ 14.7 กรัม
ตั๊กแตนปาทังก้า  100 กรัม 157 แคลอรี่ 27.6 กรัม
ตัวอ่อนของต่อ  100 กรัม 140 แคลอรี่ 14.8 กรัม
แมลงกินูน  100 กรัม 98 แคลอรี่ 18.1 กรัม
แมลงป่อง  100 กรัม 130 แคลอรี่ 24.5 กรัม
หนอนไม้ไผ่  100 กรัม 231 แคลอรี่ 9.2 กรัม

.

.

แคลอรี่ และ โปรตีนในอาหาร กลุ่ม ถั่ว (ดิบ)

อาหาร ปริมาณ พลังงาน โปรตีน
ถั่วเหลือง 12.5 กรัม (1 ช้อนโต๊ะ) 62.3 แคลอรี่ 5.2 กรัม
ถั่วแดง 12.5 กรัม (1 ช้อนโต๊ะ) 39 แคลอรี่ 2.8 กรัม
ถั่วเขียว  12.5 กรัม (1 ช้อนโต๊ะ) 41 แคลอรี่ 3 กรัม
ถั่วเขียวซีก  12.5 กรัม (1 ช้อนโต๊ะ) 42.5 แคลอรี่ 3 กรัม
ถั่วดำ 12.5 กรัม (1 ช้อนโต๊ะ) 41.5 แคลอรี่ 3 กรัม
ถั่วขาว 182 กรัม (1 ถ้วย) 255 แคลอรี่ 15 กรัม
ถั่วพินโต้ 171 กรัม (1 ถ้วย) 245 แคลอรี่ 15.4 กรัม
ถั่วเลนทิล 198 กรัม (1 ถ้ัวย) 230 แคลอรี่ 17.9 กรัม
ถั่วลันเตา 196 กรัม (1 ถ้วย) 231 แคลอรี่ 16.4 กรัม
 ถั่วลูกไก่ 164 กรัม (1 ถ้วย) 269 แคลอรี่ 14.5 กรัม
อัลมอนด์ 1.2 กรัม (1 เม็ด) 7 แคลอรี่ 0.3 กรัม
เม็ดมะม่วงหิมพานต์ 1.6 กรัม (1 เม็ด) 9 แคลอรี่ 0.3 กรัม
 ถั่วลิสง 36.5 กรัม (1 ถ้วย) 207 แคลอรี่ 9.4 กรัม
เต้าหู้แข็ง 113 กรัม 164 แคลอรี่ 17.9 กรัม
เต้าหู้หลอด 120 กรัม (1 หลอด) 60 แคลอรี่ 13 กรัม
มิโซะ 1 ช้อนโต๊ะ 34 แคลอรี่ 2 กรัม
ซีอิ๊ว 1 ช้อนโต๊ะ 11 แคลอรี่ 1.9 กรัม
โปรตีนเกษตร 100 กรัม 366 แคลอรี่ 49.8 กรัม
โปรตีนเกษตร เม็ดเล็ก 1 ช้อนโต๊ะ 23 แคลอรี่ 3.2 กรัม

.

.

แคลอรี่ และ โปรตีนในอาหาร กลุ่ม ธัญพืช

อาหาร ปริมาณ พลังงาน โปรตีน
เมล็ดลูกเดือยแห้ง  12.5 กรัม (1 ช้อนโต๊ะ) 44 แคลอรี่ 1.3 กรัม
เมล็ดทานตะวัน 9 กรัม (1 ช้อนโต๊ะ) 53 แคลอรี่ 2 กรัม
เมล็ดแตงโม 100 กรัม 557 แคลอรี่ 28 กรัม
เมล็ดฟักทอง 1 ช้อนโต๊ะ 57 แคลอรี่ 3 กรัม
ข้าวโอ๊ตเต็มเมล็ด 39 กรัม 152 แคลอรี่ 6.6 กรัม
ข้าวโอ๊ตชนิดโรย 6.7 กรัม (1 ช้อนโต๊ะ) 28 แคลอรี่ 1 กรัม

.

.

แคลอรี่ และ โปรตีนในอาหาร กลุ่ม นม

อาหาร ปริมาณ พลังงาน โปรตีน
นมจืด 122 กรัม 74 แคลอรี่ 3.8 กรัม
นมจืด 250 มล. 130 แคลอรี่ 10 กรัม
โยเกิร์ต 245 กรัม 149 แคลอรี่ 8.5 กรัม
ชีส 28.4 กรัม 114 แคลอรี่ 7.1 กรัม
นมถั่วเหลือง ไม่มีน้ำตาล 1 กล่อง 230 มล. 110 แคลอรี่ 10 กรัม
นมถั่วเหลือง ปกติ 1 กล่อง 300 มล. 260 แคลอรี่ 8 กรัม

.

.

แคลอรี่ และ โปรตีนในอาหาร กลุ่ม พืช-ผัก

อาหาร ปริมาณ พลังงาน โปรตีน
ผักขม 1 ถ้วย (180 g) 41.4 แคลอรี่ 5.35 กรัม
หน่อไม้ฝรั่ง 1 ถ้วย (180 g) 39.6 แคลอรี่ 4.32 กรัม
ผักกาดเขียวปลี 1 ถ้วย (140 g) 36.4 แคลอรี่ 3.58 กรัม
บ๊อคชอย 1 ถ้วย (140 g) 20.4 แคลอรี่ 2.65 กรัม
ถั่วลันเตาฝัก 1 ถ้วย (138 g) 115.7 แคลอรี่ 7.38 กรัม
กะหล่ำดาว 1 ถ้วย (156 g) 56.2 แคลอรี่ 3.98 กรัม
บล็อคโคลี่ 1 ถ้วย (156 g) 54.6 แคลอรี่ 3.71 กรัม
 ดอกกะหล่ำ  1 ถ้วย (124 g)  28.5 แคลอรี่  2.28 กรัม
ถั่วแขก 1 ถ้วย (125 g) 43.8 แคลอรี่ 2.36 กรัม
มะเขือเทศ 1 ถ้วย (180 g) 32.4 แคลอรี่ 1.58 กรัม
กะหล่ำปลี 1 ถ้วย (150 g) 43.5 แคลอรี่ 2.27 กรัม
สาหร่าย 1 ช้อนโต๊ะ 10.8 แคลอรี่ 1.81 กรัม
ถั่วฝักยาว 100 กรัม 38 แคลอรี่ 2.8 กรัม
ผักกาดขาว 100 กรัม 18 แคลอรี่ 1.7 กรัม
ตำลึง  100 กรัม 28 แคลอรี่ 4.1 กรัม
ถั่วงอก  100 กรัม 30 แคลอรี่ 4.2 กรัม

.

.

แคลอรี่ และ โปรตีนในอาหาร กลุ่ม เห็ด

อาหาร ปริมาณ พลังงาน โปรตีน
เห็ด 1 ถ้วย (72 กรัม) 15.8 แคลอรี่ 1.8 กรัม
เห็ดฟาง 100 กรัม 32.3 แคลอรี่ 3.2 กรัม
เห็ดโคน 100 กรัม 48.7 แคลอรี่ 6.3 กรัม
เห็ดนางฟ้า  100 กรัม 33.3 แคลอรี่ 3.4 กรัม
เห็ดหอม 100 กรัม 26.6 แคลอรี่ 2.2 กรัม

.

หมายเหตุ

  • บางอย่างแอดมินมีการคำนวณ ให้อยู่ในปริมาณที่วัดง่าย และปัดเศษ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
  • สรุป และคัดมาเฉพาะอาหารที่เราหาทานง่าย  และทานกันเป็นประจำจาก ปริมาณโปรตีนในอาหาร