กิจกรรมเผาผลาญ

กิจกรรมเผาผลาญ เทียบกับอาหารที่ทาน

     เราจะชดเชย การกินอาหารที่มากเกินไป ด้วยกิจกรรมอะไรบ้าง?

แคลอรี่ในอาหาร กับ กิจกรรมที่เผาผลาญ
แคลอรี่ในอาหาร กับ กิจกรรมที่เผาผลาญ

.

อาหาร กับ กิจกรรมเผาผลาญ 

ข้าวสวย 1 ทัพพี ให้พลังงาน 68 แคลอรี่  จะเผาผลาญหมดต้อง

วิ่งเหยาะๆ 8 นาที  หรือ เดินเร็ว 21 นาที หรือ ทำงานบ้าน 30 นาที

.

ไข่ต้ม 1 ฟอง ให้พลังงาน 73 แคลอรี่  จะเผาผลาญหมดต้อง

วิ่งเหยาะๆ 9 นาที  หรือ เดินเร็ว 23 นาที หรือ ทำงานบ้าน 32 นาที

.

ส้มตำ 1 จาน ให้พลังงาน 120 แคลอรี่  จะเผาผลาญหมดต้อง

วิ่งเหยาะๆ 15 นาที  หรือ เดินเร็ว 38 นาที หรือ ทำงานบ้าน 52 นาที

.

ไข่ดาว 1 ฟอง ให้พลังงาน 163 แคลอรี่  จะเผาผลาญหมดต้อง

วิ่งเหยาะๆ 20 นาที  หรือ เดินเร็ว 51 นาที หรือ ทำงานบ้าน 71 นาที

.

สุกี้น้ำ 1 ชาม ให้พลังงาน 221 แคลอรี่  จะเผาผลาญหมดต้อง

วิ่งเหยาะๆ 27 นาที  หรือ เดินเร็ว 70 นาที หรือ ทำงานบ้าน 96 นาที

.

เส้นหมี่ลูกชิ้นเนื้อวัว 1 ชาม ให้พลังงาน 226 แคลอรี่  จะเผาผลาญหมดต้อง

วิ่งเหยาะๆ 27 นาที  หรือ เดินเร็ว 71 นาที หรือ ทำงานบ้าน 98 นาที

.

บะหมี่หมูแดง 1 ชาม ให้พลังงาน 231 แคลอรี่  จะเผาผลาญหมดต้อง

วิ่งเหยาะๆ 28 นาที  หรือ เดินเร็ว 72 นาที หรือ ทำงานบ้าน 100 นาที

.

โจ๊กหมู 1 ชาม ให้พลังงาน 236 แคลอรี่  จะเผาผลาญหมดต้อง

วิ่งเหยาะๆ 28 นาที  หรือ เดินเร็ว 74 นาที หรือ ทำงานบ้าน 103 นาที

.

กระเพาะปลา 1 ชาม ให้พลังงาน 239 แคลอรี่  จะเผาผลาญหมดต้อง

วิ่งเหยาะๆ 29 นาที  หรือ เดินเร็ว 75 นาที หรือ ทำงานบ้าน 104 นาที

.

ขนมจีนน้ำเงี้ยว 1 จาน ให้พลังงาน 243 แคลอรี่  จะเผาผลาญหมดต้อง

วิ่งเหยาะๆ 29 นาที  หรือ เดินเร็ว 76 นาที หรือ ทำงานบ้าน 106 นาที

.

ข้าวยำปักษ์ใต้ 1 จาน ให้พลังงาน 248 แคลอรี่  จะเผาผลาญหมดต้อง

วิ่งเหยาะๆ 30 นาที  หรือ เดินเร็ว 78 นาที หรือ ทำงานบ้าน 108 นาที

.

ไข่เจียว 1 ฟอง ให้พลังงาน 253 แคลอรี่  จะเผาผลาญหมดต้อง

วิ่งเหยาะๆ 30 นาที  หรือ เดินเร็ว 79 นาที หรือ ทำงานบ้าน 110 นาที

.

ก๋วยจั๊บน้ำใส 1 ชาม ให้พลังงาน 259 แคลอรี่  จะเผาผลาญหมดต้อง

วิ่งเหยาะๆ 31 นาที  หรือ เดินเร็ว 81 นาที หรือ ทำงานบ้าน 113 นาที

.

ก๋วยเตี๋ยวหลอด 1 จาน ให้พลังงาน 266 แคลอรี่  จะเผาผลาญหมดต้อง

วิ่งเหยาะๆ 32 นาที  หรือ เดินเร็ว 83 นาที หรือ ทำงานบ้าน 116 นาที

.

ก๋วยจั๊บน้ำข้น 1 ชาม ให้พลังงาน 279 แคลอรี่  จะเผาผลาญหมดต้อง

วิ่งเหยาะๆ 34 นาที  หรือ เดินเร็ว 87 นาที หรือ ทำงานบ้าน 121 นาที

.

เส้นหมี่เนื้อเปื่อยน้ำ 1 ชาม ให้พลังงาน 298 แคลอรี่  จะเผาผลาญหมดต้อง

วิ่งเหยาะๆ 36 นาที  หรือ เดินเร็ว 93 นาที หรือ ทำงานบ้าน 130 นาที

.

ข้าวต้มกุ้ง 1 ชาม ให้พลังงาน 305 แคลอรี่  จะเผาผลาญหมดต้อง

วิ่งเหยาะๆ 37 นาที  หรือ เดินเร็ว 95 นาที หรือ ทำงานบ้าน 133 นาที

.

บะหมี่ต้มยำ 1 ชาม ให้พลังงาน 310 แคลอรี่  จะเผาผลาญหมดต้อง

วิ่งเหยาะๆ 37 นาที  หรือ เดินเร็ว 97 นาที หรือ ทำงานบ้าน 135 นาที

.

ก๋วยเตี๋ยวน้ำเป็ด 1 ชาม ให้พลังงาน 332 แคลอรี่  จะเผาผลาญหมดต้อง

วิ่งเหยาะๆ 40 นาที  หรือ เดินเร็ว 104 นาที หรือ ทำงานบ้าน  144 นาที

.

ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่เย็นตาโฟน้ำ 1 ชาม ให้พลังงาน 352 แคลอรี่  จะเผาผลาญหมดต้อง

วิ่งเหยาะๆ 42 นาที  หรือ เดินเร็ว 110 นาที หรือ ทำงานบ้าน 153 นาที

.

ก๋วยเตี๋ยวราดหน้า 1 จาน ให้พลังงาน 397 แคลอรี่  จะเผาผลาญหมดต้อง

วิ่งเหยาะๆ 48 นาที  หรือ เดินเร็ว 124 นาที หรือ ทำงานบ้าน 173 นาที

.

ข้าวหน้าเป็ดย่าง 1 จาน ให้พลังงาน 423 แคลอรี่  จะเผาผลาญหมดต้อง

วิ่งเหยาะๆ 51 นาที  หรือ เดินเร็ว 132 นาที หรือ ทำงานบ้าน 184 นาที

.

หอยทอดใส่ไข่ 1 จาน ให้พลังงาน 428 แคลอรี่  จะเผาผลาญหมดต้อง

วิ่งเหยาะๆ 52 นาที  หรือ เดินเร็ว 134 นาที หรือ ทำงานบ้าน 185 นาที

.

ข้าวขาหมู 1 จาน ให้พลังงาน 438 แคลอรี่  จะเผาผลาญหมดต้อง

วิ่งเหยาะๆ 53 นาที  หรือ เดินเร็ว 137 นาที หรือ ทำงานบ้าน 190 นาที

.

หมี่กะทิ 1 จาน ให้พลังงาน 466 แคลอรี่  จะเผาผลาญหมดต้อง

วิ่งเหยาะๆ 56 นาที  หรือ เดินเร็ว 146 นาที หรือ ทำงานบ้าน 203 นาที

.

ข้าวราดแกงกะหรี่ 1 จาน ให้พลังงาน 476 แคลอรี่  จะเผาผลาญหมดต้อง

วิ่งเหยาะๆ 57 นาที  หรือ เดินเร็ว 149 นาที หรือ ทำงานบ้าน 207 นาที

.

ข้าวราดแกงเนื้อ 1 จาน ให้พลังงาน 476 แคลอรี่  จะเผาผลาญหมดต้อง

วิ่งเหยาะๆ 57 นาที  หรือ เดินเร็ว 149 นาที หรือ ทำงานบ้าน 207 นาที

.

ข้าวกะเพราไก่ 1 จาน ให้พลังงาน 478 แคลอรี่  จะเผาผลาญหมดต้อง

วิ่งเหยาะๆ 58 นาที  หรือ เดินเร็ว 150 นาที หรือ ทำงานบ้าน 208 นาที

.

แกงเขียวหวาน 1 จาน ให้พลังงาน 483 แคลอรี่  จะเผาผลาญหมดต้อง

วิ่งเหยาะๆ 58 นาที  หรือ เดินเร็ว 151 นาที หรือ ทำงานบ้าน 210 นาที

.

ขนมจีนน้ำยา 1 จาน ให้พลังงาน 497 แคลอรี่  จะเผาผลาญหมดต้อง

วิ่งเหยาะๆ 60 นาที  หรือ เดินเร็ว 155 นาที หรือ ทำงานบ้าน 216 นาที

.

ข้าวไข่เจียวหมูสับ 1 จาน ให้พลังงาน 500 แคลอรี่  จะเผาผลาญหมดต้อง

วิ่งเหยาะๆ 60 นาที  หรือ เดินเร็ว 157 นาที หรือ ทำงานบ้าน 217 นาที

.

ผัดมักกะโรนี 1 จาน ให้พลังงาน 514 แคลอรี่  จะเผาผลาญหมดต้อง

วิ่งเหยาะๆ 62 นาที  หรือ เดินเร็ว 161 นาที หรือ ทำงานบ้าน 223 นาที

.

ค้นหาปริมาณแคลอรี่ในอาหารอื่นๆ

 .

Download โปสเตอร์แคลอรี่ในอาหาร กับ กิจกรรมที่เผาผลาญ ฉบับเต็ม

ข้อมูลจาก raipoong.com

กลับหน้าแรก ezygodiet.com

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.