โปรตีนในอาหาร

โปรตีนในอาหาร

สรุปปริมาณ โปรตีนในอาหาร คัดมาเฉพาะที่คนไทยเราหาทานได้ง่ายๆ สำหรับผู้ที่ต้องคำนวณแคลอรี่ และปริมาณ โปรตีนในอาหาร


ปริมาณโปรตีนในอาหาร

แคลอรี่ และ โปรตีนในอาหาร กลุ่มเนื้อสัตว์

อาหาร พลังงาน โปรตีน
อกไก่
15 กรัม (1ช้อนโต๊ะ)

25 แคลอรี่ 4.7 กรัม
เนื้อสันในหมู
15 กรัม (1ช้อนโต๊ะ)
22 แคลอรี่ 3.9 กรัม
ปลาแซลมอน
15 กรัม (1ช้อนโต๊ะ)
21 แคลอรี่ 3.5 กรัม
เนื้อกุ้ง
15 กรัม (1ช้อนโต๊ะ)
18 แคลอรี่ 3.4 กรัม
เนื้อวัว
15 กรัม (1ช้อนโต๊ะ)
18 แคลอรี่ 3.5 กรัม
ไข่ไก่ ทั้งฟอง
1ฟอง 50 กรัม
72 แคลอรี่ 6.3 กรัม
ไข่ไก่ 1 ฟอง
(เฉพาะไข่ขาว)
17 แคลอรี่ 3.6 กรัม
ไข่ไก่ 1 ฟอง
(เฉพาะไข่แดง)
55 แคลอรี่ 2.7 กรัม
ไข่มดแดง
16.7 กรัม (1 ช้อนโต๊ะ)
14.3 แคลอรี่ 1.37 กรัม

 

แคลอรี่ และ โปรตีนในอาหาร กลุ่มอาหารกระป๋อง

อาหาร (1 กระป๋อง) พลังงาน โปรตีน
ปลาราดพริก  480 แคลอรี่ 47 กรัม
ปลาป่นอบแห้ง
7 กรัม (1 ช้อนโต๊ะ)
30 แคลอรี่ 5 กรัม
ทูน่ากระป๋อง
สเต็ก ในน้ำแร่
175 แคลอรี่ 40 กรัม
ทูน่ากระป๋อง
สเต็ก ในน้ำเกลือ
210 แคลอรี่ 49 กรัม
ทูน่ากระป๋อง
สเต็ก ในน้ำมันถั่วเหลือง
245 แคลอรี่ 45.5 กรัม
ทูน่ากระป๋อง
แซนวิช ในน้ำแร่
630* แคลอรี่ 35 กรัม
ทูน่ากระป๋อง
แซนวิช ในน้ำเกลือ
210 แคลอรี่ 49 กรัม
ทูน่ากระป๋อง
แซนวิช ในน้ำมันถั่วเหลือง
330 แคลอรี่ 36 กรัม

 


 

แคลอรี่ และ โปรตีนในอาหาร กลุ่มปลา

ปริมาณ 1 ช้อนโต๊ะ  (15 กรัม)

อาหาร พลังงาน โปรตีน
ปลาดุก 17 แคลอรี่ 3.5 กรัม
ปลาตะเพียน 17 แคลอรี่ 3.3 กรัม
ปลากระบอก 18 แคลอรี่ 3.1 กรัม
ปลาช่อน 17 แคลอรี่ 3.1 กรัม
ปลาทู 21 แคลอรี่ 3 กรัม
ปลาแป้น 13 แคลอรี่ 2.9 กรัม
ปลาเก๋า 12 แคลอรี่ 2.9 กรัม
ปลาทรายแดง 12 แคลอรี่ 2.8 กรัม
ปลาตาเดียว 11 แคลอรี่ 2.7 กรัม
ปลาไส้ตัน 11 แคลอรี่ 2.7 กรัม
ปลากราย 13 แคลอรี่ 2.6 กรัม
ปลาหมอไทย 2.6 กรัม
ปลาสวาย 38 แคลอรี่ 2.3 กรัม
 ปลาหมึกกล้วย  10 แคลอรี่  2.3 กรัม
ปลาเนื้ออ่อน 12 แคลอรี่ 2.2 กรัม

 

 

แคลอรี่ และ โปรตีนในอาหาร กลุ่มแมลง (สด) 

ปริมาณ 100 กรัม

อาหาร พลังงาน โปรตีน
จิ้งโกร่ง 188 แคลอรี่ 17.5 กรัม
จิ้งหรีด 133 แคลอรี่ 18.6 กรัม
ดักแด้ไหม 152 แคลอรี่ 14.7 กรัม
ตั๊กแตนปาทังก้า 157 แคลอรี่ 27.6 กรัม
ตัวอ่อนของต่อ 140 แคลอรี่ 14.8 กรัม
แมลงกินูน 98 แคลอรี่ 18.1 กรัม
แมลงป่อง 130 แคลอรี่ 24.5 กรัม
หนอนไม้ไผ่ 231 แคลอรี่ 9.2 กรัม

 


 

แคลอรี่ และ โปรตีนในอาหาร กลุ่ม ถั่ว (ดิบ)

อาหาร ปริมาณ พลังงาน โปรตีน
ถั่วเหลือง 12.5 กรัม
(1 ช้อนโต๊ะ)
62.3 แคลอรี่ 5.2 กรัม
ถั่วแดง 12.5 กรัม
(1 ช้อนโต๊ะ)
39
แคลอรี่
2.8 กรัม
ถั่วเขียว  12.5 กรัม
(1 ช้อนโต๊ะ)
41
แคลอรี่
3 กรัม
ถั่วเขียวซีก  12.5 กรัม
(1 ช้อนโต๊ะ)
42.5
แคลอรี่
3 กรัม
ถั่วดำ 12.5 กรัม
(1 ช้อนโต๊ะ)
41.5
แคลอรี่
3 กรัม
ถั่วขาว 182 กรัม
(1 ถ้วย)
255
แคลอรี่
15 กรัม
ถั่วพินโต้ 171 กรัม
(1 ถ้วย)
245
แคลอรี่
15.4 กรัม
ถั่วเลนทิล 198 กรัม
(1 ถ้ัวย)
230
แคลอรี่
17.9 กรัม
ถั่วลันเตา 196 กรัม
(1 ถ้วย)
231
แคลอรี่
16.4 กรัม
 ถั่วลูกไก่ 164 กรัม
(1 ถ้วย)
269
แคลอรี่
14.5 กรัม
อัลมอนด์ 1.2 กรัม
(1 เม็ด)
7
แคลอรี่
0.3 กรัม
เม็ดมะม่วง
หิมพานต์
1.6 กรัม
(1 เม็ด)
9
แคลอรี่
0.3 กรัม
 ถั่วลิสง 36.5 กรัม
(1 ถ้วย)
207
แคลอรี่
9.4 กรัม
เต้าหู้แข็ง 113 กรัม 164
แคลอรี่
17.9 กรัม
เต้าหู้หลอด 120 กรัม
(1 หลอด)
60
แคลอรี่
13 กรัม
มิโซะ 1 ช้อนโต๊ะ 34
แคลอรี่
2 กรัม
ซีอิ๊ว 1 ช้อนโต๊ะ 11
แคลอรี่
1.9 กรัม
โปรตีนเกษตร 100 กรัม 366
แคลอรี่
49.8 กรัม
โปรตีนเกษตร เม็ดเล็ก 1 ช้อนโต๊ะ 23
แคลอรี่
3.2 กรัม

 


แคลอรี่ และ โปรตีนในอาหาร กลุ่ม ธัญพืช

อาหาร ปริมาณ พลังงาน โปรตีน
เมล็ด
ลูกเดือยแห้ง
 12.5 กรัม
(1 ช้อนโต๊ะ)
44
แคลอรี่
1.3 กรัม
เมล็ด
ทานตะวัน
9 กรัม
(1 ช้อนโต๊ะ)
53
แคลอรี่
2 กรัม
เมล็ดแตงโม 100 กรัม 557
แคลอรี่
28 กรัม
เมล็ดฟักทอง 1 ช้อนโต๊ะ 57
แคลอรี่
3 กรัม
ข้าวโอ๊ต
เต็มเมล็ด
39 กรัม 152
แคลอรี่
6.6 กรัม
ข้าวโอ๊ต
ชนิดโรย
6.7 กรัม
(1 ช้อนโต๊ะ)
28
แคลอรี่
1 กรัม

 


 

แคลอรี่ และ โปรตีนในอาหาร กลุ่ม นม

อาหาร ปริมาณ พลังงาน
(แคลอรี่)
โปรตีน
(กรัม)
นมจืด 122 กรัม 74 3.8 
นมจืด 250 มล. 130 10 
โยเกิร์ต 245 กรัม 149  8.5 
ชีส 28.4 กรัม 114 7.1 
นมถั่วเหลือง
ไม่มีน้ำตาล
1 กล่อง 230 มล. 110 10
นมถั่วเหลือง
รสปกติ
1 กล่อง 300 มล. 260

 

แคลอรี่ และ โปรตีนในอาหาร กลุ่ม พืช-ผัก

อาหาร ปริมาณ พลังงาน
(แคลอรี่)
โปรตีน
(กรัม)
ผักขม 1 ถ้วย (180 g) 41.4  5.35 
หน่อไม้ฝรั่ง 1 ถ้วย (180 g) 39.6 4.32 
ผักกาดเขียวปลี 1 ถ้วย (140 g) 36.4  3.58
บ๊อคชอย 1 ถ้วย (140 g) 20.4 2.65 
ถั่วลันเตาฝัก 1 ถ้วย (138 g) 115.7  7.38
กะหล่ำดาว 1 ถ้วย (156 g) 56.2 3.98
บล็อคโคลี่ 1 ถ้วย (156 g) 54.6 3.71 
 ดอกกะหล่ำ  1 ถ้วย (124 g)  28.5  2.28
ถั่วแขก 1 ถ้วย (125 g) 43.8 2.36
มะเขือเทศ 1 ถ้วย (180 g) 32.4 1.58
กะหล่ำปลี 1 ถ้วย (150 g) 43.5 2.27
สาหร่าย 1 ช้อนโต๊ะ 10.8 1.81
ถั่วฝักยาว 100 กรัม 38 2.8
ผักกาดขาว 100 กรัม 18  1.7 
ตำลึง  100 กรัม 28 4.1
ถั่วงอก  100 กรัม 30 4.2

 

 

แคลอรี่ และ โปรตีนในอาหาร กลุ่ม เห็ด

อาหาร 100 กรัม พลังงาน โปรตีน
เห็ด
1 ถ้วย (72 กรัม)
15.8 แคลอรี่ 1.8 กรัม
เห็ดฟาง 32.3 แคลอรี่ 3.2 กรัม
เห็ดโคน 48.7 แคลอรี่ 6.3 กรัม
เห็ดนางฟ้า 33.3 แคลอรี่ 3.4 กรัม
เห็ดหอม 26.6 แคลอรี่ 2.2 กรัม

หมายเหตุ

  • บางอย่างแอดมินมีการคำนวณ ให้อยู่ในปริมาณที่วัดง่าย และปัดเศษ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
  • สรุป และคัดมาเฉพาะอาหารที่เราหาทานง่าย  และทานกันเป็นประจำจาก ปริมาณโปรตีนในอาหาร

 

อาหารเสริมโปรตีนเชค 2 ช้อนโต๊ะ ให้โปรตีน 9 กรัม  ให้พลังงาน 90 แคลอรี่

โปรตีนเสริม 1 ช้อนโต๊ะ ให้โปรตีน 5 กรัม ให้พลังงาน  20 แคลอรี่


 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.