วิธีคำนวณBMI

ดัชนีมวลกาย หรือ Body Mass Index หรือ BMI

วิธีคำนวณBMI

สูตรคำนวณBMI

วิธีคำนวณBMI ด้วยตัวเองจากสูตร

BMI = น้ำหนัก / (ส่วนสูง x ส่วนสูง)

BMI = kg / m2
BMI = กิโลกรัม / เมตร2

วิธีคำนวณBMI ด้วยโปรแกรมคำนวณ

หมายเหตุ : metric คือ หน่วยวัดเป็น เซนติเมตร , กิโลกรัม  (ให้เลือก metric = yes)

วิธีคำนวณBMI โดยเทียบจากChart

วิธีคำนวณBMI ด้วยchart

วิธีคำนวณBMI ด้วยchart (ดูรูปขนาดเต็ม)

 

วิธีคำนวณBMI โดยเทียบจากรูป

วิธีคำนวณBMI ด้วยรูป
วิธีคำนวณBMI ด้วยรูป

หน่วยของค่า BMI คือ กก./ม2

ค่าปกติ BMI

BMI
มาตรฐานสากล

(ยุโรป)

BMI
มาตรฐานอาเซียน

(เอเชีย)

การแปรผล1

< 18.5< 18.5น้ำหนักน้อยกว่ามาตรฐาน
18.5-24.918.5-22.9ปกติ
25-29.923-24.9อ้วนระดับ 1
30-34.925-29.9อ้วนระดับ 2
35-39.9มากกว่าหรือเท่ากับ 30อ้วนระดับ 3
มากกว่าหรือเท่ากับ -อ้วนระดับ 4

 

ค่าปกติ BMI

ภาวะโภชนาการดัชนีมวลกาย2
ผอมระดับ 3
16 – 16.9
ผอมระดับ 2
17 – 18.4
ผอมระดับ 1
18.5 – 19.9
ปกติ18.5 – 24.9
อ้วนระดับ 125 – 29.9
อ้วนระดับ 2
30 – 39.9
อ้วนระดับ 3
> 40

ค่าปกติ BMI

WHO

การจำแนก3ค่าBMI (kg/m2)
ภาวะน้ำหนักน้อยระดับรุนแรงมาก< 15
ภาวะน้ำหนักน้อยระดับรุนแรง15 – 16
ภาวะน้ำหนักน้อย16 – 18.5
ปกติ18.5 – 25
ภาวะน้ำหนักเกิน25 – 30
โรคอ้วนระดับกลาง30 – 35
โรคอ้วนระดับรุนแรง35 – 40
โรคอ้วนระดับรุนแรงมาก>40

 

ฮ่องกง

การจำแนก3ค่าBMI (kg/m2)
น้ำหนักน้อย< 18.5
ปกติ18.5 – 22.9
น้ำหนักเกิน – เข้าขั้นเสี่ยง23 – 24.9
น้ำหนักเกิน – โรคอ้วนระดับกลาง25 – 29.9
น้ำหนักเกิน – โรคอ้วนระดับรุนแรง>29.9

ญี่ปุ่น

การจำแนก3ค่าBMI (kg/m2)
น้ำหนักน้อย<18.5
ปกติ18.5 – 25
โรคอ้วนระดับ125 – 30
โรคอ้วนระดับ230 – 35
โรคอ้วนระดับ335 – 40
โรคอ้วนระดับ4>40

 

สิงคโปร์

การจำแนก3ความเสี่ยงด้านสุขภาพ
>27.5มีความเสี่ยงสูง ที่จะพัฒนาเป็นโรคหัวใจ ,โรคความดัน,โรคหลอดเลือดสมอง ,โรคเบาหวาน
23 – 27.4มีความเสี่ยงปานกลาง ที่จะพัฒนาเป็นโรคหัวใจ ,โรคความดัน,โรคหลอดเลือดสมอง ,โรคเบาหวาน
18.5 – 22.9มีความเสี่ยงต่ำ
<18.4มีความเสี่ยง ที่จะพัฒนาเป็นโรคขาดสารอาหารและ โรคกระดูกพรุน

 

อ้างอิง

1. ม.มหิดล

2. กรมอนามัย

3. วิกิพีเดีย

กลับหน้าสารบัญลดน้ำหนัก

กลับหน้าแรก